Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení možností aplikace webinářů pro pracovníky v oblasti školství v Libereckém kraji
Název práce v češtině: Zhodnocení možností aplikace webinářů pro pracovníky v oblasti školství v Libereckém kraji
Název v anglickém jazyce: Evaluation of implementation webinars to further teachers education in Liberec region
Klíčová slova: E-learning, webinář, synchronní online vzdělávání, informální a neformální vzdělávání, web konference, vzdělávání dospělých
Klíčová slova anglicky: E-learning, web-based seminar, synchronous online learning, informal and non formal learning, web conferencing, adult education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2010
Datum zadání: 12.10.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
0 Úvod
1 Moderní trendy ve využití informačních technologií pro vzdělávání
2 Asynchronní a synchronní online vzdělávání
3 Praxe online vzdělávání v zahraničí a v ČR
4 Firemní vzdělávání prostřednictvím online technologií
5 Výzkumná část - dotazníkový průzkum „Uplatnění nových technologií pro potřeby online vzdělávání ve státní správě a vybraných subjektů ziskového sektoru“ a analýza výsledků výzkumu
6 Syntéza dosažených výsledků a informací
7 Závěr
Seznam odborné literatury
PASEKA, Petr. Nové možnosti online komunikace - virtuální kancelář. Praha, 2009. 26 s. Semestrální práce. Elektrotechnická fakulta ČVUT. Y16PRO.
ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. Učíme se po celý život?. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 44, 149. ISBN 978-80-210-4779-2.
ZOUNEK, J., ŠEĎOVÁ, K. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-187-4

HRASTINSKI, Stefan. Asynchronous & Synchronous E-Learning : A study of asynchronous and synchronous e-learning methods discovered that each supports different purposes. EDUCAUSE QUARTERLY [online]. 2008, 4, [cit. 2011-02-22]. s. 51-55. Dostupný z WWW: <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0848.pdf>. ISSN 1528-5324.

HYDER, Karen; KWINN, Ann; et al. The eLearning Guild’s Handbook on Synchronous e-Learning : How to design, produce, lead and promote successful learning events, live and online [online]. 375 E Street, Suite 200 Santa Rosa : The eLearning Guild, 2007 [cit. 2011-02-22]. Dostupné z WWW: <http://www.scribd.com/doc/2182222/Handbook-on-Synchronous-ELearning>.

Learnadoodledastic : Steve's Learning Journal. A.K.A Adventures in the land of sync, cybercommunities and learning theory. [online]. 2009-09-24 [cit. 2011-02-22]. The Three Dubya's - Wimba, Webex and WiZiQ. Dostupné z WWW: <http://learnadoodledastic.blogspot.com/2009/09/dubyadubya-dubya-wimba-webex-and-wiziq.html>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK