Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Mikrobiologické exkurze
Název práce v češtině: Mikrobiologické exkurze
Název v anglickém jazyce: Microbiological excursions
Klíčová slova: exkurze, mimoškolní výuka, střední škola, mikrobiologie, pivovar, kvasinky
Klíčová slova anglicky: excursion, out of school lessons, secondary school, brewery, yeast
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2016
Datum zadání: 22.02.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Teoretické zpracování problematiky exkurzí na 2. stupni ZŠ a SŠ, přehled exkurzních možností s mikrobiologickou tématikou v ČR (modelové provozy), návrh a ověření vybrané exkurze v praxi
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK