Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vlivu glykosylace na poskládání a molekulární architekturu enzymů
Název práce v češtině: Analýza vlivu glykosylace na poskládání a molekulární architekturu enzymů
Název v anglickém jazyce: Analysis of influence of glycosylation on assembly and molecular architecture of enzymes.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 15.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK