Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DNA damage and signalling pathways in cellular senescence
Název práce v češtině: Poškození DNA a signální dráhy v buněčné senescenci
Název v anglickém jazyce: DNA damage and signalling pathways in cellular senescence
Klíčová slova: odpověď na poškození DNA, cytokiny, buněčná senescence, signální dráhy JAK/STAT
Klíčová slova anglicky: DNA damage response, cytokines, cellular senescence, JAK/STAT signalling pathways
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2010
Datum zadání: 08.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.10.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:19.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2012
Oponenti: RNDr. Michal Dvořák, CSc.
  RNDr. Šárka Růžičková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK