Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alternative mathematical notation and its applications in calculus
Název práce v češtině: Alternativní matematická notace a její aplikace v kalkulu
Název v anglickém jazyce: Alternative mathematical notation and its applications in calculus
Klíčová slova: alternativní matematická notace, kalkulus, konečné diference, integrace, derivování
Klíčová slova anglicky: alternative mathematical notation, calculus, finite differences, integration, differentiation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2010
Datum zadání: 15.10.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Oponenti: doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student zavede novou symboliku do základů matematické analýzy a nastuduje její využití v diferenciálním a integrálním počtu.
Seznam odborné literatury
V. Jarník, Diferenciální počet I a II, ČSAV 1955.
C. Jordan: The Calculus of Finite Differences, AMS 1965.
L.M. Milne-Thomson: The Calculus of Finite Differences, MacMilan and Co. 1933.
.
Předběžná náplň práce
Student zavede novou symboliku do základů matematické analýzy a nastuduje její využití v diferenciálním a integrálním počtu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
New symbols in calculus will be introduced and studied.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK