Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Normané v jižní Itálii a na Sicílii v 11. a 12. století
Název práce v češtině: Normané v jižní Itálii a na Sicílii v 11. a 12. století
Název v anglickém jazyce: The Normans in the southern Italy and Sicily in the 11th and 12th century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2010
Datum zadání: 06.10.2010
Datum a čas obhajoby: 28.04.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK