Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Využití TAT ve zjišťování sociální patologie adolescentů
Název práce v češtině: Využití TAT ve zjišťování sociální patologie adolescentů
Název v anglickém jazyce: Utilization of TAT in determining social pathology in adolescence
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Goldmann
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2010
Datum zadání: 09.03.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 16:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, M303
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK