Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Německá deminutiva a jejich české ekvivalenty v pohádkách bratří Grimmů
Název práce v češtině: Německá deminutiva a jejich české ekvivalenty v pohádkách bratří Grimmů
Název v anglickém jazyce: German diminuitives and their Czech equivalents in fairy-tales by the brothers Grimm
Klíčová slova: zdrobněliny, deminutiva, slovotvorba, analytická, syntetická deminuce, lexikologie, český, německý, ekvivalent
Klíčová slova anglicky: diminuitives, word-formation, analytical, synthetical diminuition, lexicology, Czech, German equivalent analytical, synthetical diminuition, lexicology, Czech, German equivalent
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2011
Datum zadání: 15.06.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK