Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Muzikoterapie u dětí v předškolním věku s poruchami pozornosti
Název práce v češtině: Muzikoterapie u dětí v předškolním věku s poruchami pozornosti
Název v anglickém jazyce: Music therapy for children of oreschool age with attention deficit disorder
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelikální teologický seminář (27-ETS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2009
Datum zadání: 06.10.2009
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: PhDr. Pavla Cimlerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK