Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepravý portrét Beatrice Cenci a jeho vplyv na umenie a literatúru 18. až 21. storočia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Nepravý portrét Beatrice Cenci a jeho vplyv na umenie a literatúru 18. až 21. storočia
Název práce v češtině: Nepravý portrét Beatrice Cenci a jeho vliv na umění a literaturu 18. až 21. století
Název v anglickém jazyce: A false portrait of Beatrice Cenci and its influence on art and literature from 18th to 21th century
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2010
Datum zadání: 06.10.2010
Datum a čas obhajoby: 06.10.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.10.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:06.10.2010
Datum proběhlé obhajoby: 06.10.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK