Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Řešení okrajové úlohy pomocí spline funkcí
Název práce v češtině: Řešení okrajové úlohy pomocí spline funkcí
Název v anglickém jazyce: Solution of a boundary problem with the aid of spline functions
Klíčová slova: okrajová úloha, spline funkce
Klíčová slova anglicky: boundary value problem, spline functions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2010
Datum zadání: 15.11.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Karel Najzar, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) studium literatury pro řešení okrajové úlohy pomocí metody konečných prvků
2) návrh numerické metody založené na bázových funkcích typu spline
3) počítačová implementace, provedení experimentů a vyhodnocení výsledků
Seznam odborné literatury
M. Feistauer: Diskrétní metody řešení diferenciálních rovnic, SPN Praha, 1981

S. Brenner, R. L. Scott, The Mathematical Theory of Finite Element Methods, Spriger, New York, 1994

další práce dle potřeby
Předběžná náplň práce
Cílem práce je vyzkoušet řešení jednoduché okrajové úlohy pomocí metody konečných prvků, které používají bázové funkce typu kubický spline. Pak přibližné řešení bude funkce dostatečně regulární a může vést ke značnému zlepšení řešení oproti standardním metodám.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK