Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Movement and stagnation in Samuel Beckett's work
Název práce v češtině: Téma pohybu a stagnace v tvorbě Samuela Becketta
Název v anglickém jazyce: Movement and stagnation in Samuel Beckett's work
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2010
Datum zadání: 06.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK