Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Generation of Transgenic Huntington´s Disease Miniature Pig
Název práce v češtině: Tvorba transgenního miniaturního prasete s Huntingtonovou nemocí
Název v anglickém jazyce: The Generation of Transgenic Huntington´s Disease Miniature Pig
Klíčová slova: neurodegenerativní onemocnění, Huntingtonova choroba, translanční medicína, biomedicínsky prasečí model, transgenní prase
Klíčová slova anglicky: neurodegenerative disorders, Huntington´s disease, translantional medicine, biomedical porcine model, transgenic pig
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2010
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 02.12.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.12.2019
Oponenti: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
  prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
 
 
Konzultanti: Zdeňka Ellederová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK