Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jánošíkovská legenda na Slovensku
Název práce v češtině: Jánošíkovská legenda na Slovensku
Název v anglickém jazyce: The legend of Jánošík in Slovakia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Pejša, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2010
Datum zadání: 05.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK