Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: La légalisation des couples homosexuels en Europe
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: La légalisation des couples homosexuels en Europe
Název v anglickém jazyce: Commented translation: La légalisation des couples homosexuels en Europe
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Belisová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2010
Datum zadání: 05.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK