Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Aortální stenóza
Název práce v češtině: Aortální stenóza
Název v anglickém jazyce: Aortic stenosis
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: I.interní klinika (14-310)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2004
Datum zadání: 01.09.2004
Datum a čas obhajoby: 03.05.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2010
Oponenti: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
  prof. doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
  prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK