Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Irish emigration as banishment
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Irish emigration as banishment
Název v anglickém jazyce: Komentovaný překlad: Irish emigration as banishment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Naděžda Abdallaova
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2010
Datum zadání: 04.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK