Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československá státní střední škola ve Velké Británii (1940-1945)
Název práce v češtině: Československá státní střední škola ve Velké Británii (1940-1945)
Název v anglickém jazyce: The Czechoslovak state school in Great Britain (1940-1945)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2010
Datum zadání: 04.10.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK