Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přesné a přibližné řešiče Riemannova problému pro Eulerovy rovnice
Název práce v jazyce práce (slovenština): Přesné a přibližné řešiče Riemannova problému pro Eulerovy rovnice
Název práce v češtině: Přesné a přibližné řešiče Riemannova problému pro Eulerovy rovnice
Název v anglickém jazyce: Exact and approximate Riemann solvers for the Euler equations
Klíčová slova: Eulerove rovnice, Riemannov problém, Riemannov riešič
Klíčová slova anglicky: Euler equations, Riemann problem, Riemann solver
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2010
Datum zadání: 15.11.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat zejména implementací a numerickým testováním přesného Riemannova řešiče pro Eulerovy rovnice popisující proudění stlačitelných tekutin. Důraz bude kladen zejména na aplikaci tohoto řešiče v nespojité Galerkinově metodě, konkrétně jeho použití při implementaci okrajových podmínek. Tento přístup bude porovnán s jinými, založenými na přibližném řešení Riemannova problému.
Seznam odborné literatury
M. Feistauer: Mathematical Methods in Fluid Dynamics. Longman, Harlow, 1993.
Předběžná náplň práce
Implementace a testování přesného Riemannova řešiče pro Eulerovy rovnice v rámci nespojité Galerkinovy metody.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Implementation and testing of the exact Riemann solver for the Euler equations in the context of the discontinuous Galerkin method.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK