Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Overcoming drug resistance: The discovery, design and characterization of new nonpeptidic inhibitors of HIV - 1 protease
Název práce v češtině: Objev, návrh a charakterizace nových nepeptidových inhibitorů HIV-1 proteázy
Název v anglickém jazyce: Overcoming drug resistance: The discovery, design and characterization
of new nonpeptidic inhibitors of HIV - 1 protease
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2010
Oponenti: Dr. Pavel Majer
  prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK