Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mammalian Serine Racemase as a Pharmaceutical Terget
Název práce v češtině: Savčí serinracemasa jako cíl terapeutického zásahu
Název v anglickém jazyce: Mammalian Serine Racemase as a Pharmaceutical Terget
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2010
Oponenti: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
  prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK