Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Bis(fosfináty)
Název práce v češtině: Bis(fosfináty)
Název v anglickém jazyce: Bis(phosphinates)
Klíčová slova: organophosphorová syntéza, hydrolytická stabilita, sorpce
Klíčová slova anglicky: organophosphorus synthesis, hydrolytical stability, sorptions
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:03.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK