Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium termodynamické stability komplexů polydentátních ligandů
Název práce v češtině: Studium termodynamické stability komplexů polydentátních ligandů
Název v anglickém jazyce: Study of thermodynamic stability of complexes with polydentate ligands
Klíčová slova: potenciometrie, koordinační chemie, azacykly
Klíčová slova anglicky: potentiometry, coordination chemistry, azacycles
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK