Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvark-gluonová struktura protonu
Název práce v češtině: Kvark-gluonová struktura protonu
Název v anglickém jazyce: Quark-gluon structure of proton
Klíčová slova: kvark, gluon, proton, hluboce nepružný rozptyl
Klíčová slova anglicky: quark, gluon, proton, deep inelastic scattering
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Josef Žáček, DrSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Přečtení vhodných kapitol z doporučené literatury.
2. Seznámit se s důvody, vedoucími k pojmu kvark a gluon.
3. Shrnout základní aspekty kvark-gluonového modelu.
3. Prezentovat hlavní experimentální data, která prokazují, že proton má strukturu.
Seznam odborné literatury
1.M. Suk, Z. Trka, I. Úlehla, Atomy, jádra, částice, ACADEMIA Praha 1990
2. W.S.C. Williams, Nuclear and Particle Physics, Oxford University Press Inc., New York, 1991
3. J. Žáček, Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum, 2005
Předběžná náplň práce
V práci budou shrnuty základní experimentální důkazy, které vedly k závěru, že proton má stukturu. Dále zde budou uvedeny základní aspekty kvark-gluonového modelu. Rovněž tak budou prezentována nejnovější experimentální data získaná na urychlovačích a jejich dopad na kvark-gluonový model.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will summarize the basic experimental evidence about the structure of proton. The main features of the quark-gluon model will be presented. The latest experimental data will be shown and their impact on the quark-gluon model will be discussed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK