Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování křemíkových detektorů
Název práce v češtině: Testování křemíkových detektorů
Název v anglickém jazyce: Tests of Semiconductor Detectors
Klíčová slova: Laserové testy, polovodičový detektor, pixely
Klíčová slova anglicky: Laser test, semiconductor detector, pixel
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Úvod do problematiky
Přehled vlastností křemíkových detektorů a metody jejich testování
Realizace úprav v laboratoři
Podílení na analýze a návrhu úprav
Seznam odborné literatury
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Předběžná náplň práce
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových a stripových křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Specifika při testování modulů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK