Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění
Název práce v češtině: Kredibilitní přístupy k výpočtu rezerv na pojistná plnění
Název v anglickém jazyce: Credibility approach to claims reserves calculation
Klíčová slova: kredibilita, stredná kvadratická odchylka, celkové škody, škodná rezerva
Klíčová slova anglicky: credibility, mean squared error, ultimate claims, claims reserve
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant/ka zpracuje přehled metod pro stanovení rezerv na pojsitná plnění využívajících postupů teorie kredibility. Zvláště se zaměří na formule založené na kombinaci klasických metod - metody chain ladder a Bornhuetter-Fergusonovy metody.
Seznam odborné literatury
Hürlimann, W.(2009): Credible Loss Ratio Claims Resevers: The Benktander, Neuhaus and Mack Methods Revisited. Astin Bulletin 39(1), 81-99.

Mack, T. (2000): Credible claims reserves: the Benktander method. ASTIN Bulletin 30(2), 333-347.

Mack, T. (1990): Improved Estimation of IBNR Claims by Credibility Theory. Insurance: Mathematics and Economics 9, 51-57.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK