Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moduly s minimální množinou generátorů
Název práce v češtině: Moduly s minimální množinou generátorů
Název v anglickém jazyce: Modules with a minimal generating set
Klíčová slova: modul, minimální množina generátorů, slabá baze
Klíčová slova anglicky: module, minimal generating set, weak basis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2011
Datum zadání: 10.11.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2011
Datum a čas obhajoby: 20.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Oponenti: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Snadno nahlédneme, že divisibilní abelova grupa nemá minimální množinu generátorů. Toto pozorování vede přirozeně k otázce charakterizace abelových grup, které minimální množinou generátorů mají. Tento problém je vyřešen pro některé třídy abelových grup, konkrétně například nespočetné nebo divisibilní grupy. Cílem práce by bylo rozšíření těchto výsledků na třídy modulů nad obory hlavních ideálů, Dedekindovými obory, případně dalšími třídami okruhů. Jedná se o relativně elementární téma poskytující prostor pro vlastní výzkum.
Seznam odborné literatury
1. M. F. Atiyah, I. G. Macdonald, Introduction to commutative algebra, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969.
2. D. M. Arnold, Finite Rank Torsion Free Abelian Groups and Rings, Springer Lecture Notes 931 (1982).
3. Pavel Ruzicka, Abelian groups with a minimal generating set, Quaestiones Math. 33(2) (2010) : 147 - 153.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis would be the study of an existence of a minimal generating set in modules over various rings (PDIs, Dedekind domains, etc...). It is a relatively elementary topic providing a large area for an independent research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK