Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podmíněná rozdělení a podmíněné střední hodnoty
Název práce v jazyce práce (slovenština): Podmíněná rozdělení a podmíněné střední hodnoty
Název práce v češtině: Podmíněná rozdělení a podmíněné střední hodnoty
Název v anglickém jazyce: Conditional distributions and condeitional expectations
Klíčová slova: podmíněné rozdělení, podmíněná střední hodnota, regulární podmíněné rozdělení, Radonova-Nikodýmova věta
Klíčová slova anglicky: conditional distribution, conditional expectation, Radon-Nikodým theorem, regular conditional disrtibution
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2012
Datum zadání: 22.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2012
Datum a čas obhajoby: 27.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2013
Oponenti: RNDr. Josef Janák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student nejprve stručně zopakuje zavedení podmíněných středních hodnot a podmíněného rozdělení pro diskrétní náhodné veličiny. Vysvětlí, v čem je problém při zavádění podmíněného rozdělení pro absolutně spojité náhodné veličiny. Poté korektně podmíněné rozdělení zavede s využitím poznatků z teorie míry. Všechny pojmy a tvrzení budou ilustrovány na příkladech.
Seznam odborné literatury
Shiryaev, A.N. (Širjajev, A.N.) (1995) Probability. Second ed. Springer. New York.
Štěpán, J. (1987) Teorie pravděpodobnosti; matematické základy. Academia, Praha.
Předběžná náplň práce
Zdánlivě intuitivní zavedení podmíněného rozdělení pro diskrétní náhodné veličiny se stává zajímavou výzvou, má-li být provedeno pečlivě a poctivě v případě obecných náhodných veličin. Uvědomit si jemné detaily důkazů a korektně sepsat veškeré definice a tvrzení není úplně snadné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK