Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Extremální vlastnosti hypergrafů
Název práce v češtině: Extremální vlastnosti hypergrafů
Název v anglickém jazyce: Extremal properties of hypergraphs
Klíčová slova: extremální kombinatorika, flag algebra, skoky v hypergrafech
Klíčová slova anglicky: extremal combinatorics, flag algebra, hypergraph jumps
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2010
Datum zadání: 01.10.2010
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s výsledky a otevřenými problémy v oblasti extremální teorie hypergrafů, zejména pak v oblasti tzv. skoků v hypergrafech, a pokusí se pomocí moderních metod, zejméná regularity struktur a flag algeber, dosáhnout nových výsledků.
Seznam odborné literatury
R. Diestel: Graph theory, Springer Verlag, 2010.
A. Razborov: Flag algebras, Journal of Symbolic Logic 72 (2007), 1239-1282.
R. Baber, J. Talbot: Hypergraphs do jump, arXiv:1004.3733.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK