Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace integrace žáka-cizince ve Francii a v České republice
Název práce v češtině: Komparace integrace žáka-cizince ve Francii a v České republice
Název v anglickém jazyce: Comparison of the school integration of immigrant children in France and in the Czech Republic
Klíčová slova: ENAF, FLS, CLA, CLIN, primo-arrivant, integrace, inkluze, francouzské školství, české školství, žák s OMJ, žák-cizinec
Klíčová slova anglicky: ENAF, FLS, CLA, CLIN, primo-arrivant, integration, inclusion, French education system, Czech education system, pupil - foreigners in secondary school
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Eva Kalfiřtová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK