Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stochastické modely pro posloupnosti nervových impulsů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Stochastické modely pro posloupnosti nervových impulsů
Název práce v češtině: Stochastické modely pro posloupnosti nervových impulsů
Název v anglickém jazyce: Stochastic models for neural spike trains
Klíčová slova: časové bodové procesy, Poissonov proces, proces obnovy, Coxov proces, analýza nervových impulzov
Klíčová slova anglicky: temporal point processes, Poisson process, renewal process, Cox process, analysis of spike trains
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 14.10.2010
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Informace v nervovém systému je přenášena posloupnostmi akčních potenciálů (nervových impulsů). K jejich modelování se dají využít časové bodové procesy. Cílem práce je popsat některé pravděpodobnostní modely pro generování posloupnosti akčních potenciálů. Dále bude pozornost věnována analýze reálných dat. Studentka zvolí konkrétní model a otestuje jeho vhodnost.
Seznam odborné literatury
D. R. Cox, P. A. W. Lewis (1966): The Statistical Analysis of Series of Events. Methuen, London.

G. Sampath, S. K. Srinivasan (1977): Stochastic Models for Spike Trains of Single Neurons, Lecture Notes in Biomathematics. Springer, Berlin.

J. P. Segundo (2010): A history of spike trains as point processes in neural coding. Journal of Physiology 104, 156-159.
Předběžná náplň práce
Studium pravděpodobnostních modelů pro generování posloupnosti akčních potenciálů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of probability models for generation of spike trains.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK