Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpočty pravděpodobností v ruletě
Název práce v jazyce práce (slovenština): Výpočty pravděpodobností v ruletě
Název práce v češtině: Výpočty pravděpodobností v ruletě
Název v anglickém jazyce: Roulette and particular probabilities
Klíčová slova: Ruleta; Kolmogorovův axiomatický model pravděpodobnosti.
Klíčová slova anglicky: Roulette; Kolmogorov axiomatic probability space.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 03.11.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ruleta je jednou z her založených na počtu pravděpodobnosti.
Je jedním z modelů, který přesně odpovídá naší představě chování pravděpodobnosti.
Odpovídá a přesně se řídí Kolmogorovovým axiomatickým modelem pravděpodobnosti.
Práce bude zaměřena na diskusi a výpočty důležitých pravděpodobností pro tzv. "vyhrávající" strategie.
Zejména na pravděpodobnosti zrujnování hráče.
Seznam odborné literatury
[1] K. Binswanger, P. Embrechts: Longest runs in coin tossing. Insurance: Mathematics and Economics 15(1994), 139-149.
[2] L.B. Dubey: No Need to Count. Barnes and Company, New York, 1980.
[3] Spanier, D.: Hazardní hry. Nakladatelství Krok, Ostrava, 1991.
[4] Štěpán, J.: Teorie pravděpodobnosti, Academia, Praha, 1987.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK