Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konstrukce identity v médiích určených lidem s tělesným postižením
Název práce v češtině: Konstrukce identity v médiích určených lidem s tělesným postižením
Název v anglickém jazyce: Construction of identity in the media dedicated
to the physically challenged people
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2010
Datum zadání: 20.05.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK