Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Text of the Masoretes: It's Character, Historical Setting and It's Relationship to the Jewish Biblical Exegesis
Název práce v češtině: Text Masoretů: Jeho charakter, historický kontext a vztah k židovské biblické exegezi
Název v anglickém jazyce: The Text of the Masoretes: It's Character, Historical Setting and It's Relationship to the Jewish Biblical Exegesis
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2010
Datum zadání: 29.09.2010
Datum a čas obhajoby: 09.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2012
Oponenti: Mgr. Pavel Čech, Ph.D.
  Prof. Dr. Stefan Schorch
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK