Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích.
Název práce v češtině: Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích.
Název v anglickém jazyce: Ontogenesis of trematode larval stages of the family Fasciolidae in the intermediate snail hosts.
Klíčová slova: Fasciolidae, mezihostitel, plž, motolice, miracidium, sporocysta, redie, cerkárie, Fascioloides magna, Fasciola hepatica
Klíčová slova anglicky: Fasciolidae, intermediate host, snail, trematodes, miracidium, sporocyst, rediae, cercariae, Fascioloides magna, Fasciola hepatica
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zpracovat dostupnou literaturu a informace týkající se ontogenetického vývoje larválních stádií motolic z čeledi Fasciolidae (zejména F. magna a dále např. Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fasciolopsis buski) v mezihostitelských plžích (zejména čeledi Lymnaeidae).
Na základě dostupné literatury definovat významné faktory interakce parazit-mezihostitel (zejména F. magna x Galba truncatula).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK