Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologie vývojových stádií motolice Fascioloides magna a histopatologické změny u vybraných druhů definitivních hostitelů
Název práce v češtině: Morfologie vývojových stádií motolice Fascioloides magna a histopatologické změny u vybraných druhů definitivních hostitelů
Název v anglickém jazyce: Morphology of Fascioloides magna life stages and histopathological changes in selected species of definitive hosts
Klíčová slova: Morfologie, motolice, Fascioloides magna, larvální stádia, dospělec, definitivní hostitel, patologie
Klíčová slova anglicky: Morphology, trematode, Fascioloides magna, larval stages, adult, definitive host, pathology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2010
Datum zadání: 24.11.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Oponenti: Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Literární a experimentální revize deskripcí jednotlivých vývojových stádií životního cyklu Fascioloides magna pomocí mikroskopických metod (světelná mikroskopie, SEM, TEM, Konfokální mikroskopie) a srovnání s publikovanými informacemi získanými s Fasciola hepatica.
Literární a experimentální charakterizace patologie nákazy Fascioloides magna u jednotlivých druhů a typů definitivních hostitelů - specifický definitivní hostitel (např. Cervus elaphus, Dama dama), nespecifický definitivní hostitel, netypický hostitel s využitím především histologických metod (evaluace intenzity nákazy, histologická charakterizace).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK