Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bankovní dohled a regulace v České republice a ve Spolkové republice Německo
Název práce v češtině: Bankovní dohled a regulace v České republice a ve
Spolkové republice Německo
Název v anglickém jazyce: Bank supervision and regulation in the Czech Republic and
the Federal Republic of Germany
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2010
Datum zadání: 27.08.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK