Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Literary semiotics in the early works of Harry Mathews
Název práce v češtině: Literární sémiotika v raných dílech Harryho Mathewse
Název v anglickém jazyce: Literary semiotics in the early works of Harry Mathews
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: Louis Armand, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2010
Datum zadání: 04.10.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK