Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Partnerská nevěra - postoje a reálné chování
Název práce v češtině: Partnerská nevěra - postoje a reálné chování
Název v anglickém jazyce: Partner infidelity - attitudes and real behavior
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2010
Datum zadání: 27.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK