Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aischylova Oresteia a Sartrovy Mouchy
Název práce v češtině: Aischylova Oresteia a Sartrovy Mouchy
Název v anglickém jazyce: The Oresteia of Aeschylos and Satre's The Flies
Klíčová slova: Sartre, Aischylos, Sofoklés, Eurípidés, tragédie, svoboda, osud, divadlo situace, komparace
Klíčová slova anglicky: Sartre, Aeschylus, Sophocles, Euripides, tragedy, freedom, fate, theatre of situation, comparison
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2010
Datum zadání: 25.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.10.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Bažil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je komparace poetik Aischylovy trilogie
Oresteia a Sartrova dramatu Mouchy.
V první části je spolu se zhodnocením stavu bádání provedeno rozdělení a kritika některých
významných přístupů. Zvláštězde sledujeme to, jaká omezení si ukládají komparace
vycházející při své analýze z tak širokých pojmů, jako jsou např. „osud“, „svoboda“ a
„tragédie.“ Naše úvahy jsou vedeny především Sartrovými teoretickými prácemi o divadle a
tragédii. Ve druhé části je vypracována analýza poetických struktur, jejímž cílem je odkrýt
podobnosti ve funkčním zapojení jednotlivých poetických prvkůdo celkové struktury hry.
Mezi oběma díly se objevují významné souvislosti ve využívání metaforicko-imaginativních
asociativních sítí, které mají v obou případech nezastupitelnou úlohu při konkrétním způsobu
rozvíjení děje.
Seznam odborné literatury
Aristofanés: Ranae, ed. Paley, F. A. (London, 1877).
Aischylos: Agamemnon, eds. Denniston, J. D., Page, D. (Oxford, 1960).
-Choephori, ed. Garvie, A. F. (Oxford, 1988).
-Eumenides, ed. Sommerstein, A. H. (Cambridge, 1999).
-Oresteia, přel. Stiebitz, F. (Praha, 1944).
Aristotelés: Aristotelis De Arte Poetica Liber, ed. Kassel, R. (Oxford, 1956).
-Poetika, přel. Mráz, M. (Praha, 2008).
Eliot, Thomas Stearns: The Family Reunion (London, 1939).
Eurípidés: Electra, v: Euripides, Vol. II, eds. Capps, S., Page, T. E., Rouse, W. H. D. (London, 1916), str. 1-119.
-Élektrá, přel. Valešová, O., v: Trójanky a jiné tragédie (Praha, 1978), str. 289-355.
Giraudoux, Jean: Electre (Paris, 1937).
-Nová Elektra, přel. Hořejší, J. (Praha, 1965).
O’Neill, Eugene:Mourning Becomes Electra: A Trilogy (New York, 1931).
Orphica: Die Hymnen des Orpheus, ed. Dietsch, D. K. P. (Erlangen, 1822).
Sartre, Jean-Paul: Existencialismus je humanismus, v: Zelený, J.: Úvod do filosofie (Praha, 1969), str. 280-300.
-Huis clos suivi de Les mouches (Gallimard, 2012).
-L’être et le néant, Essai d’ontologie phénoménologique (Gallimard, 2010).
-Mouchy, přel. Vrba, F. (Praha, 1964).
-Mrtví bez pohřbu, přel. Liehm, A. J., v: Dramata (Praha, 1967), str. 5-72.
-Nevolnost, přel. Steinová, D. (Praha, 1991).
-Sartre on Theatre, eds. Contat, M., Rybalka, M., přel. Jellinek, F. (New York, 1976).
-Situations I (Paris, 1947).
-Špinavé ruce, přel. Liehm, A.J. , v: Dramata (Praha, 1967), str. 73-207.
-Transcendence ega, překl.Čapek, J., Petříček, M. (Praha, 2006).
Sofoklés: Elektra, ed. Wolff, G. (Leipzig, 1872).
-Élektra, přel. Stiebitz, F., v: Tragédie (Praha, 1975), str. 79-156.
Platón: Faidros, přel. Novotný, F., v: Platónovy spisy, Svazek II (Praha, 2003), str. 219-283.
Plútarchos: Quomodo adolescens poetas audire debeat, v: týž: Moralia, Vol. 1, eds. Bernardakis, G. N., Wyttenbach, D. (London, 1986), str. 17D-37A.
Polybios: Historiae, ed. Hultsch, F.(Berlin, 1967-72).
Abrahamson, Ernst: The Adventures of Odysseus (St. Louis, 1960).
Adorno, Theodor W.: Versuch, das Endspiel zu verstehen, v: týž: Gesammelte Schriften, Band 11, Noten zur Literatur (Frankfurt am Main, 1974), str. 281-321.
Austin, J. L.: How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955 (Oxford, 1962).
Aylen, Leo: Greek Tragedy and Modern World (London, 1964).
Blasi, Augusto: On Becoming Responsible: Orestes in Aeschylus and in Sartre, v: Review of Existential Psychology and Psychiatry, str. 70-87.
Boas, George: The Evolution of the Tragic Hero, v: The Carleton Drama Review, Vol. 1, No. 1, Greek Tragedy (1955-56), str. 5-21.
Burian, Jarka M.: A Study of Twentieth-century Adaptations of the Greek Atreidae Dramas (Cornell University, 1955).
Burian, Peter: Myth into muthos: the shaping of tragic plot, v: Easterling, P. E. (ed.): The Cambridge Companion to Greek Tragedy (Cambridge, 2003), str. 178-283.
Catenaccio, Claire: Dream as Image and Action in Aeschylus’ Oresteia, v: Greek, Roman and Byzantine Studies 51 (2011), str. 202-231.
Čadková, Daniela: The New Oresteia of Arnošt Dvořák and the Problem of Oresteian Adaptation, v: Eirene XXXIX (2003), str. 7-16.
Daneš, Jaroslav: Politické aspekty řecké tragédie (Červený Kostelec, 2012).
Frick, Werner: Die mythische Methode (Tübingen, 1998).
Fuhrmann, Günther: Der Atriden-Mythos im modernen Drama. Hauptmann – O’Neill – Sartre (Würzburg, 1950).
Gagarin, Michael: Aeschylean Drama (Berkeley, 1976).
Galle, R.: Existentialismus und Tragödie, v: Fulda, D., Thorsten, V. (eds.): Die Tragödie der Moderne: Gattungsgeschichte – Kulturtheorie – Epochendiagnose (Berlin, 2010), str. 235-257.
Goheen, Robert: Aspects of Dramatic Symbolism: Three Studies in the Oresteia, v: American Journal of Philology, Vol. 76 (1955), str. 113-37.
Goldhill, Simon: Language, sexuality, narrative: the Oresteia (Cambridge, 1984).
Goldmann, Lucien: The Theatre of Sartre, v: The Drama Review, Vol. 15, No. 1 (Autumn, 1970), str. 102-119.
Hamburger, Käte: From Sophocles to Sartre: Figures From Greek Tragedy, Classical and Modern, přel. Sebba, H. (New York, 1969).
Heidegger, Martin: Bytí a čas, přel. Chvatík, I., Kouba, P., Petříček, M., Němec, J. (Praha, 1996).
Champigny, Robert: Stages on Sartre’s Way (Indiana, 1959).
Jones, J.: On Aristotle and Greek Tragedy (Oxford, 1962).
Kaufmann, Walter: Tragedy and Philosophy (New York, 1969).
Kitto, H.D.F.: Form and Meaning in Drama (London, 1956).
Knox, Bernard M. W.: Der Löwe im Haus (‚Agam..‘ 717-736), přel. Meyer, S., v: Hommel, H. (ed.): Wege zu Aischylos II (Darmstadt, 1974), str. 202-218.
Kohut, Karl.: Jean-Paul Sartre: Les Mouches, v: Pabst, Walter: Das moderne französische Drama: Interpretationen (Berlin, 1971), str. 154-173.
Lada, Ismene: Emotion and Meaning in Tragic Performance, v: Silk, M. S. (ed.): Tragedyand the Tragic, Greek Theatre and Beyond (Oxford, 1998), str. 397-413.
Lebeck, Ann: The Oresteia (Washington, 1971).
Mann Burdick, D.: Imagery of the “Plight” in Sartre’s “Les Mouches”, v: The French Review, Vol. 32, No. 3 (Jan., 1959), str. 242-246.
Peradotto, John: Some Patterns of Nature Imagery in the Oresteia, v: American Journal of Philology, Vol. 85 (1964), str. 378-93.
Porter, David H.: AeschylusEumenides: Some Contrapuntal Lines, v: American Journal of Philology, Vol. 126, No. 3 (Autumn 2005), str. 301-331.
Rader, Richard: The Fate of Humanism in Greek Tragedy, v: Philosophy and Literature, No. 33 (2009), str. 442-54.
Raphael, D. D.: Can Literature Be a Moral Philosophy? v: New Literar History (1983), Vol. 15, No. 1, str. 1-12.
Reinhardt, Karl: Aischylos als Regisseur und Theologe (Bern, 1949).
Segal, Charles: Interpreting Greek Tragedy, Myth, Poetry, Text (London, 1986).
Seidlin, Oskar.: Von Goethe zu Thomas Mann (Göttingen, 1963).
Seidensticker, Berdt: Palintonos Harmonia (Göttingen, 1982).
Stehlíková, Eva: Řecké divadlo klasické doby (Praha, 1991).
Taylor, Ann: Fate, Freedom and Flies: A Consideration of The Flies and the Oresteia, elektronický zdroj, dostupné na http://works.bepress.com/ann_taylor/1.
Vernant, J.-P.: The Historical Moment of Tragedy in Greece: Some of the Social and Psychological Conditions , v: týž, Vidal-Naquet, P. (eds.): Myth and Tragedy in Ancient Greece (New York, 1990), str. 23-28.
Vickers, Brian: Towards Greek Tragedy (London/New York 1973).
Vidal-Naquet, Pierre: Hunting and Sacrifice, v: týž, Vernant, Jean-Pierre (eds.): Myth and Tragedy in Ancient Greece (New York, 1990), str. 141-159.
Vidal-Naquet, Pierre: Black Hunter (Baltimore, 1986).
Williamse, Timothy J.: Sartre, Marcel and The Flies: Restless Orestes in Search of a Café, v: The Midwest Quarterly, Spring 2007, Vol. 48, No. 3, str. 376-389.
Liddell, H. G., Scott, R.: A Greek English Lexicon (Oxford, 1996).
Rybalka, M., Contat, M.: Sartre: bibliography 1980-1992 (Paris, 1993).
Wilcock, Robert: Jean-Paul Sartre: A Bibliography of International Criticism (Alberta, 1975).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK