Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lýsiova řeč proti Eratosthenovi. Překlad, komentář a úvodní studie.
Název práce v češtině: Lýsiova řeč proti Eratosthenovi. Překlad, komentář a úvodní studie.
Název v anglickém jazyce: Lysias' Speech against Eratosthenes. Translation, Commentary, and Introductory Study.
Klíčová slova: Starověké Řecko – Athény – oligarchie – Třicet tyranů – Lýsiás – Thérámenés – dějiny – právo – řečnictví
Klíčová slova anglicky: Ancient Greece – Athens – oligarchy – Thirty Tyrants – Lysias – Theramenes – history – law – oratory
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Souček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2010
Datum zadání: 25.09.2010
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním úkolem DP je překlad Lýsiovy řeči Proti Eratosthenovi a vypracování historického komentáře na základě studia dalších relevantních antických pramenů a sekundární literatury. V úvodní studii se autor zaměří na Lýsiovo dílo a životní osudy, zasadí je do dobového kontextu, tj. do stručného nástinu athénských dějin na přelomu 5. a 4. století př. Kr., a bude se věnovat zejména událostem po kapitulaci Athén na konci peloponnéské války v době oligarchické vlády tzv. třïceti tyranů a obnově demokratického zřízení. Svou pozornost zaměří rovněž na postavení metoiků v athénské demokratické polis a na otázku Lýsiova případného občanství. Podá rovněž stručnou charakteristiku athénského demokratického soudnictví a soudního řečnitcví.
Seznam odborné literatury
C. Bearzot: Lisia e la tradizione su Teramene – commento storico alle orazioni XII e XIII del corpus lysiacum, Vita e Pensiero: Milano, 1997
F. Blass: Die attische Beredsamkeit, I, Teubner: Leipzig, 1887
J. Bleicken: Athénská demokracie, OIKOYMENH: Praha, 2002
C. Carey: Lysiae orationes cum fragmentis (recognovit brevique adnotatione critica instruxit...), Oxford University Press: Oxford, 2007
K. J. Dover: Lysias and the Corpus Lysiacum, University of California Press: Berkeley-London, 1968
M. J. Edwards: Lysias - Five Speeches (speeches 1, 12, 19, 22, 30) (edited with introduction, commentary and bibliography by ...), Bristol Classical Press: London, 1999
D. Lateiner: Lysias and the Athenian Politics, Stanford, dissertation submitted to the Stanford University, 1971
T. C. Loening: The Reconciliation Agreement of 403/402 B. C. in Athens, its Content and Application, Franz Steiner Verlag: Stuttgart, 1987
Ch. Orfanos: Lysias - Contre Ératosthène (texte établi et traduit par L. Gernet et M. Bizos, introduction et notes de ...), Les Belles Lettres: Paris, 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK