Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v novém prostředí
Název práce v češtině: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v novém prostředí
Název v anglickém jazyce: Study and Research Library in Hradec Králové in the new background
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Černá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2010
Datum zadání: 30.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anna Stöcklová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK