Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak použití obdobných nástrojů ovlivňuje formu počítačových her a filmu, dochází ke konvergenci?
Název práce v češtině: Jak použití obdobných nástrojů ovlivňuje formu počítačových her a filmu, dochází ke konvergenci?
Název v anglickém jazyce: How Application of Similar Instruments Influence the Form of Computer Games and Cinema, Is There a Convergence?
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohuš Získal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2010
Datum zadání: 30.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK