Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Serious games a jejich možné užití ve výuce a vzdělávání
Název práce v češtině: Serious games a jejich možné užití ve výuce a vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Serious games and their Possible Use in Teaching and Learning
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2010
Datum zadání: 31.08.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK