Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví-právní aspekty zdravotnické dokumentace se zvláštním zřetelem na ochranu osobnosti lidské bytosti
Název práce v češtině: Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví-právní aspekty zdravotnické
dokumentace se zvláštním zřetelem na ochranu osobnosti lidské bytosti
Název v anglickém jazyce: The protection of personal data in the medical sector - legal aspects
of medical files with a special focus on the protection
of personal rights of a human being
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2010
Datum zadání: 23.09.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK