Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ochranná známka společenství
Název práce v češtině: Ochranná známka společenství
Název v anglickém jazyce: Community trade mark
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2003
Datum zadání: 23.09.2003
Datum a čas obhajoby: 20.03.2006 00:00
Místo konání obhajoby: č.dv. 33
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2005
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2006
Oponenti: JUDr. Jindřiška Munková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK