Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizace utkání a turnaje v rámci výuky házené na ZŠ
Název práce v češtině: Organizace utkání a turnaje v rámci výuky házené na ZŠ
Název v anglickém jazyce: The organization of tournament within the scope of handball education at primary school
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2010
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 17.01.2012 10:00
Místo konání obhajoby: Katedra sportovních her FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2012
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Výuka sportovních her se obvykle realizuje v rámci dvou typů vyučovacích jednotek (VJ). VJ věnovaná utkání má v házené některé specifické charakteristiky. Cílem práce je ověřit, jak mohou různé druhy organizace utkání nebo turnaje ovlivnit efektivitu výuky.
K splnění cíle bude třeba splnit následující úkoly:
1. Provést literární rešerši pramenů zabývajících se organizací utkání, turnaje a také pramenů prezentujících postupy při hodnocení efektivity výuky
2. Připravit a realizovat různé typy organizace utkání a turnaje ve výuce házené na vybrané ZŠ
3. Provést evaluaci jednotlivých typů
4. Formulovat obecnější doporučení pro následující vyučovací cykly
Seznam odborné literatury
1. ŠAFAŘÍK,V., STIBITZ,F. Rozhodování ve sportovních hrách. Praha : SPN 1978
2. ČERNÝ, T. et al. Miniházená ve škole. Praha : Český svaz házené 2006
3. PSOTTA, R., VELENSKÝ, M. Základy didaktiky sportovních her. Praha : Karolinum 2009
4. EMRICH,A. Spielend Handball lernen in Schule und Verein. Wiebelsheim : Limpert Verlag
2003
a další dle pokynů vedoucího práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK