Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analýza činnosti Letecké služby Policie ČR 2008 - 2010
Název práce v češtině: Analýza činnosti Letecké služby Policie ČR 2008 - 2010
Název v anglickém jazyce: The Activity Analysis of Rescue of the Czech Police Aviation Department 2008-2010
Klíčová slova: Letecká služba Policie České Republiky, vrtulník, Integrovaný záchranný systém, činnosti.
Klíčová slova anglicky: Czech Police Aviation Department, helicopter, Integrated Emergency Services, activities.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2010
Datum zadání: 22.08.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 11:15
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: Mgr. Ing. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium dostupných pramenů
2. Rešerše získaných pramenů o leteckém oddílu Policie ČR
3. Úvod
4. Historický vývoj leteckého oddílu
5. Současná legislativa LO PČR
6. Významné současné činnosti LO PČR
7. Statistika zásahů LO PCR
8. Vyhodnocení činnosti
9. Závěr
Seznam odborné literatury
Publikace

1. ALLPERT,G.,P., Helicopters in Pursuit Operations, U.S. Department of Justice Research, Washington: U.S. Department of Justice, 1998, [V anglickém jazyce].

2. BRUNHOFER, M., Požadavky na vrtulníky provozované LS PČR. Praha: 2006. , Diplomová práce, ČVUT Praha, Dopravní fakulta. 67 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jan Kafka.

3. BLAHUŠ, P., K systémovému pojetí statistických metod v metodolo¬gii empirického výzkumu chování. Praha : Karolinum, 1996. 224 s. ISBN 80-7184-100-5.

4. ČAPEK, J.,KLÍMA, R., ZBÍRALOVÁ, J., Civilní letectví ve světle práva. 1. vydání. Praha: Lexis Nexis, 2005. s. 218.

5. DLOUHÝ, M., Ve znamení sférického trojúhelníku. MV ČR, Praha: 1995.

6. DLOUHÝ, M., MINAŘÍK J., Policejní letectvo – Včera a dnes. Themis, Praha: 2000.

7. FOJTÍK, J., Policejní vrtulníky, Naše Vojsko. Zlín: 2007a, ISBN 978-80-206-0870-03.

8. KOVÁRNÍK, L., Pátrací a policejní akce, Praha: Policejní akademie ČR, 2002, ISBN 80-7251-102-5.

9. MAREŠ, S., Letecká služba policie České republiky. Praha: 2010. Diplomová práce, Metropolitní Univerzita Praha. 90 s. Vedoucí diplomové práce JUDr. Vladimír Novotný.

10. MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J., Kriminalistika, Praha: C.H.Beck, 2001.

11. ROHOVSKÁ, H., Letecká služba v Integrovaném záchranném systému, Praha: 2009. Bakalářská práce, Univerzita Karlova, FTVS. 30 s. Vedoucí diplomové práce Ing. et Mgr. Miloš Fiala Ph.D.

12. Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR – částka 13/2010.

13. Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Periodika

15. BROŽOVÁ, E., Pomoc při přichází shora, Policista, č. 11/2010a – Ročník 16, s. 2-5.

16. BROŽOVÁ, E., Otázky pro plk. JUDr. Vladimíra Panenku, ředitele Letecké služby PČR, Policista, č. 11/2010b – Ročník 16, s. 6

17. FOJTÍK, J., Letecká hasičská služba, Letectví a kosmonautika, č.9/2007b, s.66

18. FOJTÍK, J., Nový Bell ve službách Letecké služby Policie ČR, Letectví a kosmonautika, č.7/2007c s. 11.

19. FOJTÍK, J., EC-135 v ČR. Rescue Report, č. 1/2010, s. 16-17.

20. MOFFATT, A., And then the rains come, The Czech Police Aviation Department above and beyond the call of duty. Rotorbreeze, č. 2/2003, s.4. Bell Helicopter Textron Inc. 2003, [V anglickém jazyce].
Elektronické publikace

21. URL1:<http://www.policie.cz/clanek/policie-ceske-republiky-letecka-sluzba-824129.aspx>[05-07-2011].
22. URL2:<http://www.policie.cz/clanek/75-let-policejniho-letectva-232394.aspx>[05-07-2011].
23. URL3:<http://www.vrtulnik.cz/police/policie4.htm>[26-06-2011].
24. URL4:<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/npdc/bulletin/2000/0004.pdf>[05-07-2011].
25. URL5:<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2005/cervenec/panenka.html>[05-07-2011].
26. URL6:<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/faq/izs_hasici.html>[03-05-2011]
27. URL7:<http://vztlak.net/Monitor/Letecka-sluzba-policie-CR>[02-07-2011]
28. URL8:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A1_slu%C5%BEba_Policie_%C4%8C R>[03-05-2011].
29. URL9:<http://www.rescue112.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=87& Ite mid=82>[08-07-2011].
30. URL10:<http://www.dsa.cz/cz/letecka-zachranna-sluzba/>[03-05-2011].
31. URL11:<http://www.hzscr.cz/clanek/letecka-hasicska-sluzba.aspx>[03-05-2011].
32. URL12:<http://www.policie.cz/soubor/75-vyroci-zalozeni-bezpecnostniho-letectva-pdf.aspx>[03-07-2011].
33. URL13:<http://www.policie.cz/soubor/prezentace-pdf.aspx>[03-05-2011].
34. URL14:<http://www.planes.cz/cs/photo/1065201/bell-412ep-ok-bys-policie-cr-vodochody-lkvo/>[05-07-2011].
35. URL15:<http://david-modry.blog.cz/0907/eurocopter-ec-135t2-v-jindrichovicich-pod-smrkem>[05-07-2011].
36. URL16:<http://prometheus.vsb.cz/materialy/metodikaJPO_novy/ostatni/SIAR%2009-36%20Vyzadovani%20vrtulniku%20PCR,%20ACR%20a%20DSA%20v%20IZS.pdf>[05-07-2011].
37. URL17:<http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_letecka/N%c3%a1rodni_a_mezinarodni_dohody_umluvy_a_predpisy/Mnohostrann%c3%a9+smlouvy.htm>[07-07-2011].
38. URL18:<http://www.google.cz/search?tbnh=158&tbnw=165&um=1&hl=cs&client=firefox-a&hs=6He&rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&channel=s&biw=1021&bih=547&tbm=isch&sa=1&q=jerab+bell+412&oq=jerab+bell+412&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=5468l10546l0l11203l14l14l0l7l0l0l281l1170l1.3.3l7l0>[05-07-2011].
39. URL19:<http://foto.bzatek.net/akce/ciaf_2007/img_6964.jpg.html>[05-07-2011].
40. URL20:<http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_letecka/Legislativa_CR_letecka.htm>[05-08-2011].
41. URL21:<http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_letecka/Národni_a_mezinarodni_dohody_umluvy_a_predpisy/predpisy_rady_l.htm>[05-08-2011].
42. URL22:<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sprava/priprava/uctexpd2/04_04.pdf>[03-05-2011].


Předběžná náplň práce
Název práce: Analýza činností Letecké služby Policie České republiky 2008-2010.
Cíl práce: Analýza činností Letecké služby Policie České republiky za dané období.
Metoda: Rešerše dostupných pramenů, sběr dat a spolupráce s dispečinkem Letecké služby Policie České republiky.
Výsledky: Všechny zde srovnávané statistické údaje vycházely z letové dokumentace Letecké služby Policie České republiky. Zde předložené výsledky obsahují data pro celou Českou Republiku.
Klíčová slova: Letecká služba Policie České Republiky, vrtulník, Integrovaný záchranný systém, činnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis’s Topic: The Activity Analysis of the Czech Police Aviation Department 2008-2010.
Aim of the thesis: Analysis of the operation of the Czech Police Aviation Department.
Method: Research of available sources, data collection and the cooperation with the dispatching of the Czech Police Aviation Department.
Results: All here listed statistics data is bases on intervention documentation of the Czech Police Aviation Department. Therefore the presented results for the Czech Republic.
Keywords: Czech Police Aviation Department, helicopter, Integrated Emergency Services, activities.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK