Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neproporcionální zajištění v Solventnosti II
Název práce v češtině: Neproporcionální zajištění v Solventnosti II
Název v anglickém jazyce: Non-proportional Reinsurance in Solvency II
Klíčová slova: neproporcionální zajištění, Solventnost II, neživotní pojistné riziko
Klíčová slova anglicky: non-proportional reinsurance, Solvency II, non-life underwriting risk
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.10.2010
Datum zadání: 11.10.2010
Datum a čas obhajoby: 28.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2011
Oponenti: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce je způsob zohlednění neproporcionálního zajištění v neživotním pojištění ve výpočtu kapitálového požadavku v Solventnosti II.
Seznam odborné literatury
[1] AMICE proposal on non-proportional reinsurance, dostupné na http://www.amice-eu.org/publications/position_papers.aspx
[2] QIS5 Technical Specifications, dostupné na http://www.ceiops.eu/index.php?option=content&task=view&id=746
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK