Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hospitace jako nástroj řízení pedagogického procesu v podmínkách gymnaziálního vzdělávání
Název práce v češtině: Hospitace jako nástroj řízení pedagogického
procesu v podmínkách gymnaziálního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Teacher observation as a tool of management
of the pedagogical process
in the environment of grammar school education
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2010
Datum zadání: 23.09.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK